O projekcie


Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” był wykonywany w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”. Był on realizowany ze środków finansowych na naukę z projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kwota finansowania wynosiła 200 000 zł. Zostało ono przyznane na okres 2013-2014.

Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” realizowało Konsorcjum Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, reprezentowanego przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Józefa Horabika, oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, reprezentowanego przez prof. dr hab. Janusza Laskowskiego.

Głównym celem projektu była popularyzacja nauki wśród mieszkańców Lubelszczyzny, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, w odniesieniu do zagadnień związanych z kształtowaniem się, wykorzystaniem, ochroną i badaniami środowiska glebowego oraz produktów branży rolno-spożywczej.

W Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie przygotowano cykl zajęć o charakterze popularnonaukowym, który w atrakcyjny i przystępny sposób prowadził uczestników przez charakterystykę geograficzną Lubelszczyzny, procesy glebotwórcze, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, aż do elementów dotyczących przechowywania, wykorzystywania i zapewnienia trwałości płodów rolnych.

Spotkania odbywały się przez 15 miesięcy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Wykłady miały charakter otwarty. Były skierowane do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim młodzieży, ale także nauczycieli, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i zwykłych mieszkańców zainteresowanych przyrodą i otoczeniem, w którym żyją. Zajęcia ćwiczeniowe były zaplanowane przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczestniczyli w nich również studenci, doktoranci lub pracownicy naukowi lubelskich uczelni. Jednorazowo uczestniczyć w nich mogło do 20 osób. Do udziału zaproszone były wszystkie szkoły województwa lubelskiego. O uczestnictwie zdecydowała kolejność zgłoszeń.

Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, wykonując doświadczenia, opisując i analizując wyniki pod opieką wykonawców projektu i nauczycieli. Uczestniczyli w prezentacjach podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie zyskali również podstawowe informacje o planowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz ich prezentacji. Szkoły otrzymały certyfikaty udziału w projekcie. Dla najbardziej zaangażowanych uczniów przewidziany był dodatkowo pełnodniowy udział w pracach wybranego przez siebie zespołu badawczego w Instytucie.